Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một 2021
Ván Bài: 1017
1
Điểm Đầu Tiên
2
Điểm Thứ Hai
3
Điểm Thứ Ba
Xem Tất Cả Kết Quả
Đếm Ngược

Xổ số sẽ bắt đầu hàng ngày vào lúc 21:00

- NƠI BẮT ĐẦU THỨ BA 21:05
- NƠI BẮT ĐẦU THỨ HAI 21:10
- NƠI BẮT ĐẦU THỨ NHẤT 21:15
99 : 99 : 99
KẾT QUẢ XỔ SỐ 5D
Ván Bài:
Xem Tất Cả Kết Quả
Đếm Ngược

Xổ số 5D sẽ bắt đầu hàng ngày lúc 14:45

99 : 99 : 99